Huisregels A-Team Works 4 U

https://a-team.nl/wp-content/uploads/2020/04/Huisregels-A-Team-1.pdf

Ziek- en herstelmelding
Als je onverhoopt ziek wordt, dan zijn er een aantal spelregels waar jij je aan moet houden om te zorgen dat je recht hebt (en houdt) op een ziektewetuitkering. Meld je altijd op tijd ziek bij het bedrijf waar je aan het werk bent, dus minstens een half uur voordat je had moeten starten die dag. Je hebt van ons de contactgegevens gekregen, gebruik ze ook. Meld je hierna ook altijd bij ons ziek via het e-mailadres: info@a-team.nl. Telefonische ziekmeldingen worden niet aangenomen.

Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent tijdens de ziekteperiode voor het UWV, het uitzendbureau en de werkgever. Ben je weer beter? Meld dit dan ook zo snel mogelijk bij ons per mail: info@a-team.nl en bij de opdrachtgever.

Bij te laat doorgegeven ziekmeldingen zijn wij genoodzaakt om een boete op te leggen, omdat wij van het UWV ook een boete krijgen voor te laat doorgegeven ziekmeldingen. Afhankelijk van de duur van de telaatmelding variëren de boetes:
€ 70,00 als de ziekteaangifte minder dan 7 kalenderdagen te laat is,
€ 230,00 als de ziekteaangifte 7 tot en met 27 kalenderdagen te laat is,
€ 455,00 als de ziekteaangifte niet, onjuist of na 27 kalenderdagen wordt gedaan.

Wachtdagen bij ziekte
De eerste twee dagen zijn voor je eigen rekening. Wanneer jij je ziek meldt, gelden er twee wachtdagen. Dat wil zeggen dat je de eerste twee dagen niet betaald krijgt.

Persoonsgegevens
Bij wijzigingen in persoonsgegevens, identiteitsdocumenten, bankgegevens of contactgegevens dien je de wijzigingen per mail, info@a-team.nl, aan ons door te geven.

Reserveringen
Vakantiedagen 10,39{b1d323093cbf3bd9361701eb5dfba2ee4462a7e84e641be0433259ee6c8b4dcd} en Kort verzuim 0,60{b1d323093cbf3bd9361701eb5dfba2ee4462a7e84e641be0433259ee6c8b4dcd}
Je bouwt vakantiedagen en kort verzuim op, op basis van gewerkte uren. Op je salarisspecificatie kun je altijd zien hoeveel je al hebt opgebouwd. Dit wordt uitgedrukt in (bruto) geld. Je ziet dit onder het blokje reserveringen. Kort verzuim reserveer je voor kort verlof zoals een uurtje naar de tandarts.

Wil jij je vrije dagen doorbetaald hebben? Dat kan, mits je voldoende reserveringen hebt opgebouwd. Heb jij bijvoorbeeld 16 vakantie uren opgebouwd en neem je een dag vrij, dan betalen wij 8 vakantie uren uit. Als je een vrije dag/vakantie wilt opnemen, overleg dit dan eerst altijd met de opdrachtgever waar je werkzaam bent. Geef ons tijdig per mail ( info@a-team.nl) door indien je je vakantiedagen uitbetaald wilt hebben zodat we tijdig je kunnen uitbetalen.

Feestdagen 2,60{b1d323093cbf3bd9361701eb5dfba2ee4462a7e84e641be0433259ee6c8b4dcd}
Ook voor compensatie voor feestdagen bouw je reserveringen op en ook hier geldt dat a) naar rato van gewerkte uren is, en b) alleen uitgekeerd kan worden wat je daadwerkelijk hebt opgebouwd aan rechten op basis van de door jou gewerkte uren.

Vakantiegeld 8{b1d323093cbf3bd9361701eb5dfba2ee4462a7e84e641be0433259ee6c8b4dcd}
Iedereen in Nederland heeft recht op vakantiegeld. Ook dit wordt voor je gereserveerd. Je kunt de totalen terugvinden op je salarisspecificatie.