Marius van der Gun

Project Manager

Venlo
Photo

To contact this candidate email mvdgun@yahoo.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Resume File

About

Beste Lezer,

Altijd zoeken naar de mogelijkheden om het project binnen de kaders af te ronden, dat is waar ik enthousiast van wordt. Niet alleen de leiding nemen, maar ook het team meenemen naar het resultaat, doe ik van nature. Ik sta garant voor tijdige en juiste uitvoering van projecten. Daarom past de vacature voor de Projectmanager zo goed bij mij.

Ik sta garant voor tijdige en juiste uitvoering van klantprojecten. Ik werk samen met sales en de klanten om de juiste klantwens/scope vast te leggen. Daarnaast heb ik vanuit mijn rollen steeds gezorgd voor de ontwikkelingen in nieuwe producten en ondersteunende processen en apparatuur. Voortgang houd ik bij aan de hand van het projectoverzicht en zogenaamde one-slide progress reports. Zo volg ik het project van start tot eind via stage gates. Duidelijk overleg met het team is vereist om draagvlak en momentum te behouden. Het is immers van belang om de doelstellingen te halen. Ik ben gewend om zowel snelle beslissingen te nemen, als langer lopende projecten te leiden en aan te passen wanneer omstandigheden dat mogelijk maken of eisen.

Gedurende mijn loopbaan werk ik samen met collega’s in het eigen team, maar ook uit andere afdelingen om de beste resultaten te halen. Door de afwisseling in de vakgebieden heb ik mij breed ontwikkeld op het gebied van engineering. Dat is één van de redenen dat ik in staat ben om positief-kritische vragen te stellen over het werk van experts in mijn team en connectie te maken met de andere stakeholders, zoals klanten, leveranciers, management en productieleiders. Dat helpt ook om inhoudelijk om de hoogte te blijven van voortgang en proactief te handelen op bedreigingen. Waar nodig spring ik bij om voortgang te borgen.

Met plezier geef ik in een gesprek een toelichting op mijn sollicitatie.

 

Met vriendelijke groet,

Marius van der Gun